Kabayanihan at kabataan

March 10, 21 Minutes Every family has secrets, even the Rizals in Calamba, among the most important families in the Philippines. Interestingly, he left the branches leading to his mother Teodora Alonzo.

Kabayanihan at kabataan

Bilang isang kabataan ng kasalukuyang henerasyon, hindi ko lubos isipin na sa kabila ng batang edad ng mga sundalong-Pilipino ay nagawa nilang tiisin ang mga hirap na dulot ng digmaan at pagkakapiit. Pero ngayon, tila pagsuong na sa digmaan para sa ilang kapwa kabataan ang kahit man lamang alamin ang mga balita hinggil sa mga usapin sa bansa: Sino ang nasangkot sa panibagong iskandalo tungkol sa pondo ng Quedancor?

Bakit nagkakaroon ng rice hoarding ngayon? Ano ang masasabi mo sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa hindi pagsasalita ni Romulo Neri sa mga Senate hearing?

Kaugnay rito, naalala ko ang isang artikulong nalathala noong Abril 30 sa Newsbreak Online na ibinabalita ang panghihikayat ng punong patnugot ng pahayagan ng Cavite State University sa mga kapwa kabataan na makilahok sa mga usaping-panlipunan.

Ayon kay Zeus Agustin, hindi lamang dapat nakatuon ang kabataan ng kasalukuyang henerasyon sa pag-u-update ng kanilang mga account sa Friendster o Multiply dahil marami pang problema ang bansa na kailangan nilang kaharapin.

Aniya, malulutas lamang ito kung magsasama-sama ang mga kabataan na manawagan at magmungkahi ng mga reporma sa ating lipunan.

Subalit, ang isang magandang argumento laban sa panghihikayat na ito ni Agustin ay ganito: Oo nga naman at ano ang kagyat na pakinabang ang makukuha natin kung makikilahok tayo sa mga masalimuot na debate at isyu sa politika?

O kahit man lamang iyong matamang pagmamasid sa mga balitang ipinapakita sa telebisyon?

Friday, September 14, 2007

Pero sa agos ng kasaysayan ng bansa at ng mundo, malaki ang ginanap na tungkulin ng kabataan upang magkaroon ng mga pagbabago sa kani-kanilang mga lipunan. Hindi rin naman nauubos ang kasaysayan ng daigdig sa mga personalidad na nakapagdulot ng pagbabago sa kabila ng kanilang batang-edad.

Gawin nating halimbawa ang Imperyong Ottoman. Mainam na paraan upang mas maging makabuluhan ang pakikisangkot, o kahit man lamang ang kritikal na pagmamasid, natin sa mga isyung-panlipunan ay ang isiping tayo rin naman ang nakaatang na lulutas sa mga problemang iyon.

Ngunit pagsapit ng panahon na tayo na ang mga propesyonal at opisyal ng bansa, ibang usapan na.MANILA, Philippines – The National Historical Commission of the Philippines (NHCP) will host a series of events to commemorate the th birth anniversary of Andres Bonifacio on November Inumpishan sa kabayanihan ng Bataan sa ikalawang Digmaang Pandaigidigan, lalo na ang salaysay sa Pagsuko ng Bataan (Fall of Bataan), at ang “Bataan has Fallen”- Salvador P.

Kabayanihan at kabataan

. ALIBATA Alay sa Kabataan: Isang Kultnight A 6th anniversary celebration of UP Asterisk featuring Talahib, Lakbay Lahi, Unitiima, Los Indios Bravos, Bersus, The Oemons, Who's Roxy, The Squibs, Rudelle and Friends, and many more!Title: Master in Urban Studies . ang wika ng kabataan.

Mga Kasanayang Pampagkatuto: 1. Naihahayag ang nakikitang mensahe ng napakinggang Kasanayang Pampanitikan Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di-kapani.

Pre-colonial period. Baguio used to be a vast mountain zone with lush highland forests, teeming with various wildlife such as the indigenous deer, cloud rats, Philippine eagles, Philippine warty pigs, and numerous species of yunusemremert.com area was a hunting ground of the indigenous peoples, notably the Ibalois and other Igorot ethnic groups.

During the 14th and 15th centuries, it was under the.

Kabayanihan at kabataan

A crossword puzzle by PuzzleFast Instant Puzzle Maker (Puzzle ).

Mga Kuwentong Kabayanihan |